Selv om det ikke var noe som het ´selfie´ i 1972, tok jeg likevel en ´selfie´. Kanskje forsøkte jeg å ligne på et forbilde – Neil Young, kanskje? Lykkes jeg med det? Nei, men jeg skal ha for at jeg prøvde.