-bill.merk Q-meieriene

Q-Meieriene søker universalgeni til å lede meieriet på Jæren.

Jeg ønsker meg at morgendagens leder for Q-Meieriene på Jæren har en universalbegavelse, for eksempel at hun eller han har disse ”MÅ-BARE-HA-DET”-egenskapene:

 • er særdeles dyktig til å analysere og fatte beslutninger.
 • har lett for å samarbeide og forstå forskjellige sider av organisasjonen og maktrelasjonene i Q.
 • er en dyktig matematiker og har kunstnerisk sans og skapende fantasi.
 • er samme type helt og har samme innflytelse på medarbeiderne i Q-Meieriene, som James Bond, Eliza Doolittle, Sherlock Holmes, Hiawatha ,Mary Poppins, Tarzan, Batman, Superman og Robinson Cruso har på mange av oss.

Problemet med mitt ønske om et universalgeni i klasse med James Bond eller Marry Poppins som ny leder til vårt meieri på Jæren er:

1: at slike folk har det alltid vært mangel på.
2: at slike ekstremt innflytelsesrike folk som Hiawatha og Eliza Doolittle aldri har levd.

Spørsmålet er derfor hvordan Q-Meieriene skal takle denne utfordringen?
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=OQ3vu2DHyvA]

Sterke og kompetente team gjør universalgeniet overflødig

De eneste mennesker det er tilgang på, er etter min erfaring sånne som meg – de universelt udugelige. Selv tilgang på sånne som oss ”udugelige, har vist seg å være knapp. Vi må derfor være tilfreds om vi kan få tak i folk som er dyktige på ett av de områdene jeg satt som krav i innledningen i denne bloggposten. I og med at vi har erkjent dette for lenge siden, har vi derfor bygget opp Q-Meieriene med sterke og kompetente team. Dette betyr at den nye lederen må være mer en tilrettelegger enn en superhelt eller universalgeni. Q-Meierienes motor består av mange selvstendige team som har forpliktet seg til en og samme målsetning: sammen skal vi gjøre ting på en bedre måte”. Den nye tilretteleggeren blir derfor en ”smørekanne for å hjelpe teamene til å samhandle for å oppnå god drift.

Hva slags leder bør du være? Q-Meieriene eies av Kavlifondet som støtter gode formål. Du må derfor være en effektiv bidragsyter i forhold til å øke Kavlifondets mulighet til å gi penger til gode formål. Det får du til ved effektiv og god drift av meieriet på Øksnevad (på engelsk: Oxford). Du må også være effektiv i forhold til å etterleve og ”framsnakke” våre verdier: Ambisjon (realistiske og utfordrende), Langsiktighet (planlegging), Forbedring (kontinuerlig ved hjelp av lean/TPM) og Samhandling (gjøre hverandre god og trekke i samme retning).

Plakat som beskriver Kavlifondets arbeid

Visste du at store deler av Q-Meierines overskudd går til å støtte gode formål?

Kan en ”dypfryst makrell” fungere som en effektiv leder?

Blant de effektive ledere jeg har lært å kjenne, i løpet av mine 30 år i matvarebransjen, finnes det mange forskjellige typer, for eksempel:

 1. noen er utadvendte og andre er innadvendte
 2. noen er alltid evig bekymret, andre er avslappet og glade.
 3. noen av dem utstråler sjarm og personlig varme, mens andre virker like kalde som en ”dypfryst makrell” (utrykket er lånt fra Peter F. Drucker)
 4. en del er akademikere som stadig leser og studerer, mens andre ikke har annen utdannelse enn folkeskolen.
 5. noen har vidtfavnende interesser, andre har hverken kunnskap eller interesse for noe utenfor sitt eget snevre områ
 6. det handler om folk som gjør bruk av logikk og analyse, men også noen som hovedsakelig stoler på magefø
 7. noen har lett for å fatte beslutninger, andre lider de verste kvaler hver gang de må gjøre det.

Med bakgrunn i egen erfaring tror jeg at ledelse kan utøves med mange forskjellige typer ledere, også en ”dypfryst makrell”. En kjapp og subjektiv ”test” av meg selv i forhold til ovennevnte punkter, ga følgende resultat:

 • passende utadvendt
 • vekselvis bekymret / avslappet
 • hva slags fisk er egentlig jeg? Håper i alle fall at jeg ikke oppfattes som en ”død sild”
 • jeg leser jo alltid, jeg …
 • når jeg tenker etter, interesserer jeg meg for altfor mange ting
 • jeg er en typisk logiker, som ofte tar snarveien om magen
 • å fatte beslutninger synes jeg er gøy
Produksjonsteamet på Q Jæren klar til dagens dyst. Fabrikkarbeidere samlet i produksjon

Produksjonsteamet på Q Jæren klar til dagens dyst.

Om jeg er effektiv? Ja, om det jeg har ”hunch” på har et attraktivt sluttresultat. Hvordan kom forresten du ut av testen?

På en høyst ”kritikkverdig måte forsket jeg også på begrepet “effektiv leder” ved å stille spørsmål til folk på Twitter: ”hvordan er en effektiv leder?Jeg fikk følgende svar:

@trivselagent: ”handler om ledelse og ikke kun det å være effektiv leder

@landsnes: ”kjenner seg selv og teamet sitt

@TorbenDN: ”hva ligger i ordet effektiv?

@YvonneFosser: ”Har du lest bloggen til @RuneBjerke1? Dnb.no/runesblogg/

@ TorbenDN:”enkelte ser det som å få ting gjort raskt, men er det det viktigste mål på ledelse

@Chris_Hovde: ”I følge @Mintzberg141, fokus på å skape prestasjonskultur

@AadSne: ”Fremoverlent, lyttende, kommuniserende – som inspirerer til handling.

@StianMonsrud: ”lyttende

@JungWaage: ”lyttende, tydelige mål – fokus på mennesket og potentialet i hver enkelt

@1Pondus1: Motivate Employees with Just One Word s.hbr.org/1wYFrbc pic.twitter.com/pR5UonejNH

Ordskyen inneholder ord som: LEDELSE, TEAM. PRESTASJONSLEDELSE, LYTTE, INSPIRERE, TYDELIG MÅL

5 ting som kjennetegner en effektiv leder

Effektive ledere kan med andre ord være høyst forskjellige, akkurat som leger, lærere eller fiolinister. Det som er felles for alle disse effektive lederne, er at de har visse grunnregler som de bruker og som gjør dem effektive uansett hvilken bakgrunn eller posisjon de har, uansett om den effektive leder arbeider i et industriforetak eller statsinstitusjon.

Peter F. Drucker skrev, for ca 50 år siden, følgende om effektiv ledelse i The effective executive (1966):

Effektivitet er en vane, som alltid kan læres. Men de må erverves på samme måte som vi alle lærte multiplikasjonstabellen, ved gjenta inntil kjedsommelighet – 1×2=2, 2×2=4,3×2=6 .,.. 9×2=21??

 1. Effektive ledere vet hvor tiden tar veien og de arbeider systematisk med å disponere den lille del av sin tid som de kan få kontroll over.
 2. Effektive ledere bygger på de sterke sider – sine egne, sine overordnedes, kollegene og underordnedes.
 3. Effektive ledere ser utover – og retter blikket mot de resultater arbeidet gir. De stiller først spørsmålet: Hvilke resultater ventes det av meg? De lar selve arbeidet komme i annen rekke, sammen med teknikk og hjelpemidler.
 4. Effektive ledere konsentrerer seg om de store områdene hvor usedvanlige prestasjoner gir store resultater. De tvinger seg selv til å prioritere arbeidsoppgaver og vet at de må gjøre det viktigste fø
 5. Effektive ledere fatter til slutt effektive beslutninger. De vet at dette fremfor alt er et spørsmål om systematikk – å ta de riktige skritt i riktig rekkefø De vet at en effektiv beslutning alltid er basert på en vurdering – som oftest en vurdering av ‘meningsforskjeller’ snarere enn ”samstemmighet om fakta. Og de vet at hvis man fatter mange beslutninger for fort, blir det feilaktige beslutninger.
Fabrikkdirektør Per Fiedler med resten av Jæren-gjengen foran en stor melkekartong. Stillingsannonse

Per og lederteamet på Jæren

Youtube you?

Spørsmålet er nå: Hvordan får vi tak i en effektiv leder til Q-Meieriene på Jæren?

Vår eminente og kreative HR direktør Birthe Drageset – @1Pondus1 – ønsket å utfordre den tradisjonelle måten å rekruttere på. Gikk det an tiltrekke oss den perfekte Fabrikksjef ved hjelp av sosiale medier? Hva med en film på youtube om Q-Meieriene, med fokus på den aktuelle stillingen?

Fabrikkdirektør Per Fiedler som blir leder for den nye Fabrikksjefen, er en effektiv leder som ønsker å rigge og bygge ting etter trygge og kjente metoder, slo noe overraskende til og sa ja til HR-folkens #innovative plan. Og plutselig hadde vi et team bestående av @1Pondus1, @grodyrhaug,@madsliabo, @sveinroger (MK Norway), @QbentM og den foreløpige Twitter-kontoløse Per Fiedler i full gang med å ”riggeen kreativ rekrutteringsprosess, hvor kandidatene kan søke ved bare å sende en SMS til Per(100% svragaranti).

Hr-sjef Birthe intervjues av filmteam i en park

Birthe i et eksklusivt intervju i Hydro parken i Oslo. Flimmer film med Stian Indrevoll, Benjamin
Langland og Anders Elsrud Hultgren.

Filmen skal berøre potensielle søkeres hjerte og hjerne slik at de søker stillingen. Hvordan skulle vi få det til? Var ideen gjennomførbar? Var den for langt unna kanten av rekrutteringsprosess-“boksen”? Skal-skal ikke-skal-skal ikke – skal-skal ikke ….. og så lagde vi en film!

Guest stars

I filmen har vi også med to “guest stars” fra vår organisasjonsutviklingspartner Key Resources Consulting. På denne måten får vi frem et blikk fra utsiden og inn på det å arbeide i Q-Meieriene. I tillegg får vi verdifulle betraktninger i forhold til Fabrikksjefjobbens utfordringer.

HR-sjef i Kavli, Birthe Dragseth med Torvald Stoltenberg

HR-sjef i Q, Birthe, med Torvald Stoltenberg

Snurr film og gi oss gjerne tilbakemelding på denne måten å rekruttere nøkkelpersoner på.